Thursday, 20 October 2016

Volontärer sökes till unikt kulturhistoriskt projekt

För tre år sedan fick jag veta att det aldrig givits ut en samlad utgåva av våra fornnordiska sagor, något jag fann både anmärkningsvärt och sporrande. Det tog inte många minuter att fatta beslutet att det var hög tid att ordna en sådan komplett samling och redan sex månader senare, i mars 2015, låg första delen av tre färdig. Denna kulturgärning var och är tänkt att bli Ulwencreutz Medias arv till eftervärlden.

Del ett innehöll enbart äldre översättningar. Del två kom i december 2015 och innehöll såväl gamla som helt nya översättningar.

Nu återstår den avslutande tredje delen. In alles 16 sagor. Av dessa 16 saknas översättningar till 12.

Men att låta översätta dessa via tex en översättningsbyrå, kostar i runda slängar närmare 200.000 svenska kronor om man följer avtalen. Dessa summor kan inte ett en-mans-förlag få fram för en översättning.

Första tanken var att sk crowd-funding kunde vara en lösning, men beloppet är så pass stort, intresset troligen så litet och därtill är vår förmåga att sprida informationen om insamlingen alldeles för dålig.

Ett annat alternativ var sponsorer eller donatorer - men även här - beloppet är stort och svårt att nå upp till när det gäller en kulturhistorisk välgärning. Möjligen om man hade varit idrottsman...

Så nu sökes volontärer istället. Intresserade frivilliga som kan tänka sig att översätta en saga var. Man kommer då givetvis stå med sitt namn som översättare i den första och enda kompletta samlingen av våra fornnordiska sagor, och har därmed bidragit till att bevara vårt såväl kulturhistoriska som litteraturhistoriska arv.

Sagorna är ursprungligen skrivna på fornnordiska (norrönt) men till samtliga finns även översättningar till såväl modern norska som engelska som man kan snegla på för uppslag om man kör fast. Det går även bra att utgå enbart från den engelska översättningen och därefter be mig att jämföra och eventuellt anpassa översättningen efter originalet på fornnordiska. Det sistnämnda är något jag ändå gör i egenskap av bokens redaktör.

Så - har Du tid över, är bra på engelska eller norska och vill göra en insats för vårt kulturarv - hör av Dig!

På förekommen anledning: Nej, böckerna kommer aldrig att göra någon vinst, tvärtom är detta en ren förlustaffär från börja till slut. Ämnet är alldeles för smalt och förlaget för litet för riktig marknadsföring. För mig handlar det mer om en passion för böcker, en fascination för vår tidigaste historia och våra gamla sagor samt en vilja att lämna något efter sig av bestående värde.