Tuesday, 4 September 2018

Fornnordiska sagor - Tredje samlingen

Fornnordiska sagor – Tredje samlingen

Ofta används begreppet fornnordiska sagor om hela vår nordiska sagoskatt men man skiljer egentligen på Kungasagor (som avhandlar de norska kungarna, som tex Snorres Heimskringla), Islänningasagor (som är isländska släktkrönikor) och Fornnordiska sagor. De sistnämnda kallas allt oftare för Fornaldrasagor just för att de inte ska blandas ihop med de övriga.

Tidigare har ingen komplett samling fornaldrasagor givits ut på svenska, men i och med denna avslutande volym i vår serie om tre är samlingen komplett.

I denna volym är samtliga sagor nyöversatta och flera av dem har aldrig tidigare funnits tillgängliga på svenska.

Några sagor räknas ibland både som tex fornaldrasaga och kungasaga, och tas därför med just för att vi ska få ihop en så komplett samling som möjligt.

ISBN: 9780359050741
Sidor: 428

Köp den direkt från oss!

No comments:

Post a comment