Tuesday, 28 July 2015

Lars Ulwencreutz - Redaktör'n fäktar vidare

Redaktör'n fäktar vidare - i kampen att belysa verkligheten för de skumögda.

Redaktör’n är tillbaka! Oikofobernas skräck! Trots mordhot och telefonterror efter den förra boken, ”Redaktör’n har ordet”, är han nu alltså tillbaka, elakare än någonsin. Redaktör'n delar ut blandade käftsmällar åt de behövande och försöker belysa verkligheten för de skumögda. Politisk korrekthet är bannlyst här, vi föredrar att tänka självständigt och kritiskt. Endast döda fiskar flyter medströms som bekant. Redaktör'n hyser varken någon önskan eller förhoppning om att få folk att tycka och tänka som honom, tvärtom vill han få folk att tänka självständigt. Hans ständiga käpphäst är "Där alla tänker lika, är det inte många som tänker alls" - en perfekt beskrivning av en skock får. I den bästa av världar, och med en objektiv rapportering i press och media, skulle inte en bok som denna behövas. Men där är vi ju tyvärr inte. Så välkommen att ta del av Redaktör'ns syn på tillvaron i det land han kallar Absurdien.

Sidor: 372
ISBN: 9781329373990

Köp den direkt från oss!

No comments:

Post a Comment