Wednesday, 19 August 2015

Viktor Rydberg - Fädernas gudasaga

Viktor Rydberg (1828-1895) återberättar här sagorna om våra fornnordiska gudar med Oden och Tor i spetsen. Om världens skapelse, världsträdet Yggrasil, de första människorna, Midgård och Valhall och de andra världarna, och om Ragnarök. Läs de svindlande äventyren som satt outplånliga spår i vår kulturhistoria och omgivning. Närmare en svensk "bibel" än så här går det inte att komma.

Sidor: 260
ISBN: 9781329373648

Köp den direkt från oss!

No comments:

Post a Comment