Saturday, 14 November 2015

Lars Ulwencreutz - Från Oden till Vasa

Nu i reviderad och utökad version!

Vad har Erik Väderhatt, Anund Gårdske, Håkan Röde, Blot-Sven och Näskonung gemensamt? De nämns inte i svenska historieböcker. Vår första kända kungaätt, Ynglingaätten, är förvisad till sagoböckernas värld. En urspårad släktforskning i kombination med en växande frustration över att våra historieböcker aldrig innehöll en komplett regentlängd, ledde först till ett samlande och översättande av forntida och medeltida svenska regentlängder för att därefter sakta förvandlas till en enhetlig regentlängd, så komplett som möjligt. Lars Ulwencreutz sällar sig därmed till Johannes Magnus, mannen som gav oss vår kunganumrering, och Johan Peringskiöld. Hur skiljer sig de gamla längderna åt? Vilka källor är tillförlitliga? Varför var härkomsten så mycket viktigare förr? Var stod Svea rikes vagga? Var går gränsen mellan saga, sägen och sanning? Och är den gränsen viktig? Följ Ulwencreutz i hans arbete från en urspårad släktforskning till en så komplett regentlängd som möjligt – 110 regenter från Oden till Vasa.

Recension i Nya Dagbladet.
Stort reportage om boken och arbetet bakom, i Nya Tider
Recension från tankesmedjan Motpol.

Sidor: 260
ISBN: 9781329073661

Köp den direkt från oss!

No comments:

Post a Comment