Tuesday 22 October 2013

Ulwencreutz's The Royal Families in Europe

"Ulwencreutz's The Royal Families in Europe" is our biggest project ever, at least this far, and it is still very much alive and kicking and finally back on track.
Nine parts are planned as follows:

Part I: The Reigning and Formerly Reigning Sovereign Royal Houses of Europe and South America (2010. Temporarely withdrawn)

Part II & III:  The Non-Sovereign Princely and Ducal houses of Europe (2011. Temporarely withdrawn)

Part IV & V: A brief history of the ruling houses during the last 2000 years. (2013)

Part VI: Pretenders, claimants and lines of succession (2014)

Part VII: Royal families in the rest of the world (2014)

Part VIII: Princely families from the Russian Empire (2015)


Part IX: Royal impostors (2015)


LIKE and follow this project on Facebook:


Sunday 20 October 2013

Falstaff, fakir - En hvar sin egen professor

Denna mest kända av Falstaff fakirens böcker, och kanske den roligaste, innehåller enligt författaren själv, i stort sett allt man någonsin behöver veta och kunna! Falstaff fakir är en stenrik och snål herre, som mästrar folk med sina kunskaper och som saknar all form av självkritik. När han inte ägnar sig åt polarexpeditioner och annat äventyrligt, bor han på mönsterfarmen Glädjefrid. I denna bok ikläder han sig dock lärarens roll och lär läsaren ALLT som finns att veta inom de flesta ämnesområden, och allt med en enorm humor. Det är t.ex. i just den här boken man får lära sig att "Ammor kallas unga mammor som på landet varit flammor" Mycket nöje!

109 sidor
ISBN 9781409205883

Köp boken direkt från oss!