Thursday 27 June 2013

Isabel Cooper-Oakley - The Comte de St Germain

The Count of St. Germain - The Most mysterious man in history! Who was he? Where did he come from? Where did he go? What did he do? What made him so famous? What was the big mystery? When was his birthday, and where? Did he really die?

Read more about him here and here.

172 pages
ISBN 9781409237303

Buy it directly from us!

Wednesday 26 June 2013

H Stanley Redgrove - Alchemy, Ancient and Modern

Being a brief account of the alchemistic doctrines, and their relations, to mysticism on the one hand, and to recent discoveries in the physical science on the other hand; together with some particulars regarding the lives and teachings of the most noted alchemists. The meaning of alchemy; The theory of physical alchemy; The alchemists before and after Paracelsus; The outcome of alchemy; The age of modern chemistry; Modern alchemy. H Stanley Redgrove, best known for his writings on alchemy. Early in his scientific career he was associated with Professor John Ferguson and others in forming the Alchemical Society and was appointed editor of its journal; that Society was one of the many killed by the last war. Redgrove’s book on “Alchemy: Ancient and Modern,” first published in 1912, is an excellent survey, which brings out clearly the connection between the old alchemical doctrines and the conceptions of modern chemistry.

136 pages
ISBN 9781409231196

Buy it directly from us!

Thursday 20 June 2013

George MacDonald - Phantastes

Phantastes: A Faerie Romance for Men and Women is a fantasy novel written by George MacDonald, first published in London in 1858. This was the first prose work published by MacDonald. Because of its limited financial success, MacDonald saw himself forced to turn to writing realistic novels. Phantastes, however, exerted a strong influence on fantasy authors of later generations: for example, C. S. Lewis in his book Surprised by Joy claimed that his imagination had been "baptized" by reading it. The story centers on the character Anodos ("pathless" or "ascent" in Greek) and takes its inspiration from German Romanticism, particularly Novalis. The story concerns a young man who is pulled into a dreamlike world and there hunts for his ideal of female beauty, embodied by the "Marble Lady". Anodos lives through many adventures and temptations while in the other world, until he is finally ready to give up his ideals.

Pages 184
ISBN 9781409263661

Buy it directly from us!

Wednesday 19 June 2013

The Anglo-Saxon Chronicle

The Anglo-Saxon Chronicle, one of the most important documents that has come down to us from the middle ages. It was originally compiled on the orders of King Alfred the Great in approximately A.D. 890, and subsequently maintained and added to by generations of anonymous scribes until the middle of the 12th Century. The original language was Anglo-Saxon (Old English), but later entries were probably made in an early form of Middle English. This document is the ultimate timeline of British history from its beginnings up to the end of the reign of King Stephen in 1154. The Chronicle certainly does not present us with a complete history of those times and is probably not 100% accurate, either, but that doesn't diminish its enormous value in helping us to arrive at a clearer picture of what actually happened in Britain over a thousand years ago.

248 pages
ISBN 9781409222194

Buy it directly from us!

Tuesday 18 June 2013

red Lars Ulwencreutz - Sions Vises protokoll & Illuminaterna

Få dokument har haft så stort inflytande på 1900-talet ändå är det inte många idag som har läst det. Det har avfärdats som ett falsarium sedan andra världskriget. Men stämmer det verkligen? Det finns även skrämmande likheter med Illuminaternas framtidsvisioner, varför ett extra avsnitt har lagts till om dem. Nu finns Sions Vises protokoll i nytryck på svenska igen för första gången sedan 1934.

Med anledning av skriverierna i pressen om denna bok, postas här hela förordet till boken där det tydligt famgår varför den var viktig att publicera:


Utgivarens förord
Få dokument har haft lika stort inflytande på vår historia som ”Sions vises protokoll”, och väldigt få har läst själva dokumentet. Ändå hänvisas det till dokumentet i så gott som samtliga historieböcker som berör 1900-talets historia. Detta eftersom dokumentet påstår sig visa på en enorm sionistisk konspiration att ta över världen, och som sådant sporrade det till kraftiga antisemitiska rörelser i Europa och som sedan kulminerade under andra världskriget.
Redan från början när dokumentet dök upp, hävdade många att det rörde sig om ett falsarium som var tänkt i propagandasyfte. Efter kriget blev detta den etablerade och aldrig ifrågasatta sanningen. Men rör det sig verkligen om ett falsarium? Det finns olika uppfattningar om det idag.
Själv skrev jag en artikel om Illuminati-orden för några år sedan, och när man läser protokollet så slås man av likheterna däremellan. Därför återfinns även min artikel ”Den stora världskonspirationen” i slutet av denna bok.
I Wikipedia finner man den etablerade versionen av ”Sions vises protokoll”, och denna finns återgiven här. Så även Ahmed Ramis (Radio Islam) redogörelse för forskningen runt protokollets äkthet eller inte.
Det kan anses vara tämligen kontroversiellt att publicera ”Sions vises protokoll” igen, för första gången på svenska sedan 1934. Men eftersom dokumentet är av historiskt vikt, och det refereras till det i alla historieböcker, är det viktigt att det finns tillgängligt att studera vare sig det rör sig om ett falsarium eller inte.

132 sidor
ISBN 9781409218791

Köp den direkt via oss!

Monday 17 June 2013

red Lars Ulwencreutz - Historievevisionism - Vad är det? Ett fult ord eller något nödvändigt?

Vår historia revideras ständigt. Nya fakta och rön tillkommer och historieböckerna får skrivas om. Det är något som är nödvändigt för ökad förståelse för vår historia. Men när det gäller forskning kring "förintelsen" under andra världskriget, är det fult och till och med förbjudet i många länder. Vad är det dessa historierevisionister hävdar eller påstår, som gör att man till och med skriver speciallagar för att tysta dem? I denna bok försöker vi dels reda ut begreppen lite och dels låter vi fyra kända, eller ökända, revisionister själva förklara vad de anser.

Med anleding av skriverierna i pressen om denna bok, postas här hela förordet till boken där det tydligt framgår varför den var viktig att publicera:

Förläggarens förord
1988 kom boken ”Om detta må ni berätta”, av Stephane Bruchfeld och Paul Levine, ut. Den handlade om förintelsen under andra världskriget och gavs ut på bekostnad av svenska regeringen och spreds sedan i landets skolor.
Av orsaker jag inte kunde precisera, gav det mig olustkänslor att just regeringen stod bakom detta. Det är trots allt ett välkänt faktum att lögner måste få stöd medan sanningar står av sig självt. Detta väckte min nyfikenhet.
Min inställning har alltid varit – att där alla tänker lika, så tänker inte många alls. Samtidigt så skrevs det då och då om några konstiga figurer i tidningarna, som nedlåtande kallades ”revisionister”. Jag hade inte ägnat dem någon tanke tidigare men nu kom de upp ur minnesbankarna.
Historierevision är något nödvändigt och förekommer i alla möjliga sammanhang. Nya fakta framkommer, händelser omvärderas, forskningen ger fler detaljer, osv, och vår historia skrivs om. Detta händer ständigt. Men när det gäller behandlingen av koncentrations-lägerfångar under andra världskriget, är det inte bara fult utan dessutom direkt felaktigt att ifrågasätta den etablerade versionen. I flera av Europas länder är det till och med direkt olagligt och ger flera års fängelse. Man får skriva om det men bara om man följer den etablerade uppfattningen av vad som hände. Den får under inga omständigheter ifrågasättas.
Men nu är det ju en gång så att det alltid är segrarna som skriver historia. ”Förlorarna” får sällan komma till tals. Då kan man fråga sig om det verkligen är den absoluta sanningen som kommer fram. Precis som i en rättegång är det av största vikt att man får höra båda sidornas versioner för att sedan kunna göra sig en bild av vad som verkligen hände.
Att det finns ”historiska sanningar” som inte får ifrågasättas stör mig oerhört. ALLT måste kunna ifrågasättas. Så i tryckfrihetens, yttrandefrihetens och framförallt sanningens namn ger jag ut denna bok som kortfattat påpekar en hel del brister, logiska kullerbyttor, felaktigheter och direkta lögner i den etablerade versionen av vad som verkligen hände. 
Själv tar jag inte ställning här. Jag vill bara att läsaren ska få en mer nyanserad bild av historien, bli nyfiken, ställa egna frågor, komma till egna slutsatser, kort sagt – tänka självständigt istället för att blint tro på allt man läser. Inklusive vad som står i denna bok.

Boken börjar med utdrag ur Wkipedia som förklarar vad revisionism innebär och hur det ofta används, samt författarportträtt på tre av textförfattarna i denna bok. Wikipedia är dock en öppen encyklopedi vilket innebär att det är användarna själva som skapar innehållet och därför kan materialet skifta i objektivitet och istället vara vinklat åt ena eller andra hållet beroende på vem som skrivit det. Utdragen som återfinns i denna bok hämtades frånWikipedia juni 2008.
När boken läses bör man också komma ihåg sionister och semiter inte är samma sak. Semiter, dvs judar, är en folkgrupp med judendom som religion. Medan sionister är en judisk politik av nationalistisk karaktär. Sionister är i regel judar men lång ifrån alla judar är sionister.
En antisemit är med andra ord någon som är emot det judiska folket, medan en antisionist är emot Israelisk politik.
I svensk press används dock dessa begrepp som om de hade samma betydelse, vilket gör att alla som kritiserar staten Israels politik är att betrakta som antisemiter vilket med andra ord är helt fel.
Upprepningar i texten lär förekomma. Detta eftersom fyra skilda författare fått ge sin syn på revisionismen och varför de anser den nödvändig.


242 sidor
ISBN 9781409215547

Köp den direkt via oss!

Friday 7 June 2013

Beowulf

Beowulf handlar om den götiske hjälten med samma namn, som räddar Danmark undan monstret Grendel. Originalet är skrivet på forn-engelska någon gång på 700-talet och har verklighetsbakgrund. Har blivit något av Englands nationalepos trots att hjälten är svensk och historien utspelar sig i Danmark. Översättningen till svenska är gjord av R.M. Wickberg och denna utgåva baserar sig på 1914 års utgåva.


168 sidor
ISBN 9781409234081

Köp den direkt från oss!

Den Svenska Krönikan

Den Svenska Krönikan, även kallad Prosaiska Krönikan, var det första försöket att skriva en svensk rikshistoria på prosa och detta skedde under 1400-talet. Den Svenska Krönikan finns även i rim-version och kalls då Lilla Rimkrönikan. I den nu föreliggande volymen återfinns även, den för vår tidigaste historia så viktiga, Ynglingasagan. Både i original samt översatt till modern svenska. Den i sin tur baseras på Ynglingatal som även den återfinns här, i original.

148 sidor
ISBN 9781409234203

Köp den direkt från oss!

Monday 3 June 2013

Jerome K Jerome - Lättsamma funderingar

Jerome K. Jerome, mest känd för sin succéroman "Tre män i en båt", gav även ut tre böcker om "Lättingen" mellan 1886 och 1905. Dessa tre böcker innehöll funderingar och kåserier om så skilda ämnen som "Bör gifta män få spela golf?", "Om kvinnors skötsel och underhåll" och "Om vädret". Allt skrivet med samma underfundiga och lite torra humor som vi kommit att uppfatta som så typiskt brittisk. Ingen av de tre böckerna hette "Lättsamma funderingar" men det gör nu denna samlingsvolym som innehåller "En lättings lättsamma tankar" från 1886, "En lätting på andra tankar" från 1899, samt "Lättsamma tankar av år 1905" från 1905. Kanske inte en bok man sträckläser, men väl tar fram en mulen och trist eftermiddag och låter sig roas av något väl valt ämne. Boken, som av många anses vara bland det roligaste som har skrivits, lämpar sig extremt väl för högläsning!

616 sidor
ISBN 9781409205838

Köp den direkt från tryckeriet!