Tuesday 17 December 2013

Ulwencreutz's The Royal Families in Europe V

Ulwencreutz's Royal Families in Europe V
- A brief history of the ruling houses during the last 2000 years.
From the house of La Tour d'Auvergne to the house of Zähringen.

Pages: 484
ISBN 9781304581358

Buy it directly from us!

Friday 6 December 2013

Med anledning av skriverierna om Ulwencreutz Media i dagens press

Nedanstående text är direkt hämtad från Lars Ulwencreutz blogg, där han för övrigt alltid skriver om sig själv som Redaktör'n (en typisk gimmick).

Redaktör'n "sprider judehat" i dagens press

Efter att ha kommit hem efter ett utmärkt julbord på gamla ärevördiga Odinsborg överraskades Redaktör'n av att ett flertal vakna vänner och bekanta hade noterat hans namn i såväl DN, som i SvD och på SVT (både på hemsidan och på Kulturnyheterna).
Nyfiket kontrollerade han länkarna och möttes av rubriker som: "Säljer Sions Vises Protokoll på nätet", "Bokia och AdLibris säljer hatskrift mot judar" och "Antisemitisk propaganda på svenska boksajter".

Det handlade om boken "Sions Vises protokoll & Illuminaterna" som Redaktör'n var just redaktör för och som gavs ut redan 2008. Inga snabba reaktioner från pressen här inte!
I samma andetag tar man även upp en annan bok - "Historierevisionism - Vad är det? Ett fult ord eller något nödvändigt?", som även den hade samme redaktör och utgiven samma år.

Utan minsta försök till research, eller ens ett försök att kontakta Redaktör'n, går de sedan ut och och påstår att han sprider antisemitisk propaganda och hatskrifter mot judar.

Rent kortfattat är detta fullkomligt trams. Dessutom måste man här ta bokhandlarsajterna i försvar för det är faktiskt inte de som skriver bokbeskrivningarna, utan det gör förlaget. I det här fallet Ulwencreutz Media. För övrigt har Redaktör'n aldrig varit antisemit men däremot alltid varit uttalad antisionist vilket är en väldig skillnad utom för svensk press som inte förstår skillnaden.

Hade man bemödat sig med att göra den enklaste research så hade man börjat med att läsa förorden till de båda böckerna. Man behöver inte ens köpa böckerna för att göra det, det räcker med att klicka sig fram till respektive boksida hos förlaget och sedan klicka på Preview så kan man i lugn och ro läsa bland annat förorden.

Men för att underlätta för den förslappade och obildade svenska journalistkåren så kopieras nu förorden in direkt i detta inlägg, och utöver vad som står i dessa förord finns inte mycket att orda om VARFÖR dessa böcker faktiskt var och är viktiga att publicera.

Förordet till "Sions Vises Protokoll & Illuminaterna":

Utgivarens förord
Få dokument har haft lika stort inflytande på vår historia som ”Sions vises protokoll”, och väldigt få har läst själva dokumentet. Ändå hänvisas det till dokumentet i så gott som samtliga historieböcker som berör 1900-talets historia. Detta eftersom dokumentet påstår sig visa på en enorm sionistisk konspiration att ta över världen, och som sådant sporrade det till kraftiga antisemitiska rörelser i Europa och som sedan kulminerade under andra världskriget.
Redan från början när dokumentet dök upp, hävdade många att det rörde sig om ett falsarium som var tänkt i propagandasyfte. Efter kriget blev detta den etablerade och aldrig ifrågasatta sanningen. Men rör det sig verkligen om ett falsarium? Det finns olika uppfattningar om det idag.
Själv skrev jag en artikel om Illuminati-orden för några år sedan, och när man läser protokollet så slås man av likheterna däremellan. Därför återfinns även min artikel ”Den stora världskonspirationen” i slutet av denna bok.
I Wikipedia finner man den etablerade versionen av ”Sions vises protokoll”, och denna finns återgiven här. Så även Ahmed Ramis (Radio Islam) redogörelse för forskningen runt protokollets äkthet eller inte.
Det kan anses vara tämligen kontroversiellt att publicera ”Sions vises protokoll” igen, för första gången på svenska sedan 1934. Men eftersom dokumentet är av historiskt vikt, och det refereras till det i alla historieböcker, är det viktigt att det finns tillgängligt att studera vare sig det rör sig om ett falsarium eller inte.

Förordet till "Historierevisionism - Vad är det? Ett fult ord eller något nödvändigt?":

Förläggarens förord
1988 kom boken ”Om detta må ni berätta”, av Stephane Bruchfeld och Paul Levine, ut. Den handlade om förintelsen under andra världskriget och gavs ut på bekostnad av svenska regeringen och spreds sedan i landets skolor.
Av orsaker jag inte kunde precisera, gav det mig olustkänslor att just regeringen stod bakom detta. Det är trots allt ett välkänt faktum att lögner måste få stöd medan sanningar står av sig självt. Detta väckte min nyfikenhet.
Min inställning har alltid varit – att där alla tänker lika, så tänker inte många alls. Samtidigt så skrevs det då och då om några konstiga figurer i tidningarna, som nedlåtande kallades ”revisionister”. Jag hade inte ägnat dem någon tanke tidigare men nu kom de upp ur minnesbankarna.
Historierevision är något nödvändigt och förekommer i alla möjliga sammanhang. Nya fakta framkommer, händelser omvärderas, forskningen ger fler detaljer, osv, och vår historia skrivs om. Detta händer ständigt. Men när det gäller behandlingen av koncentrations-lägerfångar under andra världskriget, är det inte bara fult utan dessutom direkt felaktigt att ifrågasätta den etablerade versionen. I flera av Europas länder är det till och med direkt olagligt och ger flera års fängelse. Man får skriva om det men bara om man följer den etablerade uppfattningen av vad som hände. Den får under inga omständigheter ifrågasättas.
Men nu är det ju en gång så att det alltid är segrarna som skriver historia. ”Förlorarna” får sällan komma till tals. Då kan man fråga sig om det verkligen är den absoluta sanningen som kommer fram. Precis som i en rättegång är det av största vikt att man får höra båda sidornas versioner för att sedan kunna göra sig en bild av vad som verkligen hände.
Att det finns ”historiska sanningar” som inte får ifrågasättas stör mig oerhört. ALLT måste kunna ifrågasättas. Så i tryckfrihetens, yttrandefrihetens och framförallt sanningens namn ger jag ut denna bok som kortfattat påpekar en hel del brister, logiska kullerbyttor, felaktigheter och direkta lögner i den etablerade versionen av vad som verkligen hände.
Själv tar jag inte ställning här. Jag vill bara att läsaren ska få en mer nyanserad bild av historien, bli nyfiken, ställa egna frågor, komma till egna slutsatser, kort sagt – tänka självständigt istället för att blint tro på allt man läser. Inklusive vad som står i denna bok.
Boken börjar med utdrag ur Wkipedia som förklarar vad revisionism innebär och hur det ofta används, samt författarportträtt på tre av textförfattarna i denna bok. Wikipedia är dock en öppen encyklopedi vilket innebär att det är användarna själva som skapar innehållet och därför kan materialet skifta i objektivitet och istället vara vinklat åt ena eller andra hållet beroende på vem som skrivit det. Utdragen som återfinns i denna bok hämtades frånWikipedia juni 2008.
När boken läses bör man också komma ihåg sionister och semiter inte är samma sak. Semiter, dvs judar, är en folkgrupp med judendom som religion. Medan sionister är en judisk politik av nationalistisk karaktär. Sionister är i regel judar men lång ifrån alla judar är sionister.
En antisemit är med andra ord någon som är emot det judiska folket, medan en antisionist är emot Israelisk politik.
I svensk press används dock dessa begrepp som om de hade samma betydelse, vilket gör att alla som kritiserar staten Israels politik är att betrakta som antisemiter vilket med andra ord är helt fel.
Upprepningar i texten lär förekomma. Detta eftersom fyra skilda författare fått ge sin syn på revisionismen och varför de anser den nödvändig.

Thursday 28 November 2013

Ulwencreutz's The Royal Families in Europe IV

Ulwencreutz’s The Royal Families in Europe IV - A brief history of the ruling houses during the last 2000 years.
From the house of Aberffraw to the house of Lara.

Pages: 560
ISBN 9781447837480

Buy it directly from us!

Sunday 10 November 2013

Charles M Skinner - Myths and Legends from our own Land

Myths and legends collected from all over the USA.

Pages 300
ISBN 9781409265375

Buy it directly from us!

George MacDonald - Dealing with Faeries

"Dealing with Faeries" is George MacDonald's first and most famous collection of fairytales.

This volume containes:
The Light Princess
The Giants Heart
The Shadows
Cross Purposes
The Golden Key

Pages 144
ISBN 9781409264590

Buy it directly from us!

Arthur Conan Doyle - The Edge of the Unknown

Sir Arthur Conan Doyle, the creator of the famous Sherlock Holmes, was also a believer in ghosts and fairies and wrote books about spiritualism and fairies. This is the most famous of them.

Pages 168
ISBN 9781409235149

Buy it directly from us!

Arthur Conan Doyle - The Coming of the Fairies

Sir Arthur Conan Doyle, the creator of the famous Sherlock Holmes, was also a believer in ghosts and fairies and wrote books about spiritualism and fairies. In 1917 two young girls took photographs of what they said to be real fairies. The History is known as "The Cottingley Fairies" and this is the story about Conan Doyles investigation of the phenomena.

Pages 112
ISBN 9781409236818

Buy it directly from us!

Tuesday 22 October 2013

Ulwencreutz's The Royal Families in Europe

"Ulwencreutz's The Royal Families in Europe" is our biggest project ever, at least this far, and it is still very much alive and kicking and finally back on track.
Nine parts are planned as follows:

Part I: The Reigning and Formerly Reigning Sovereign Royal Houses of Europe and South America (2010. Temporarely withdrawn)

Part II & III:  The Non-Sovereign Princely and Ducal houses of Europe (2011. Temporarely withdrawn)

Part IV & V: A brief history of the ruling houses during the last 2000 years. (2013)

Part VI: Pretenders, claimants and lines of succession (2014)

Part VII: Royal families in the rest of the world (2014)

Part VIII: Princely families from the Russian Empire (2015)


Part IX: Royal impostors (2015)


LIKE and follow this project on Facebook:


Sunday 20 October 2013

Falstaff, fakir - En hvar sin egen professor

Denna mest kända av Falstaff fakirens böcker, och kanske den roligaste, innehåller enligt författaren själv, i stort sett allt man någonsin behöver veta och kunna! Falstaff fakir är en stenrik och snål herre, som mästrar folk med sina kunskaper och som saknar all form av självkritik. När han inte ägnar sig åt polarexpeditioner och annat äventyrligt, bor han på mönsterfarmen Glädjefrid. I denna bok ikläder han sig dock lärarens roll och lär läsaren ALLT som finns att veta inom de flesta ämnesområden, och allt med en enorm humor. Det är t.ex. i just den här boken man får lära sig att "Ammor kallas unga mammor som på landet varit flammor" Mycket nöje!

109 sidor
ISBN 9781409205883

Köp boken direkt från oss!

Sunday 18 August 2013

Lars Ulwencreutz - Redaktör'n har ordet

Med anledning av den kommande uppföljaren har nu "Redaktör'n har ordet - Blandade käftsmällar i landet Absurdien" nu äntligen kommit i nytryck trots mordhot med mera.

Lars Ulwencreutz har gjort sig känd för sitt skarpa intellekt och sin vassa penna, som endast överträffas av hans minst lika skarpslipade tunga. Här går han till attack mot både politiker, feminister, rättsväsendet, staten Israel, republikaner och annat löst folk. Men torr humor och cynism drar han saker till sin spets och visar vilken absurd tillvaro vi lever i och att vi inte automatiskt ska tro på allt vi läser eller hör, kanske allra minst om det kommer från officiellt håll. Men han häcklar inte bara, utan kommer även med tänkvärda alternativ. Hans mål är inte att få folk att tycka och tänka som han, tvärtom vill han få oss att ifrågasätta och tänka självständigt. Hans ständiga käpphäst är att ”där alla tänker lika är det inte många som tänker alls!”. Att vilja strypa författaren efter att man läst ut boken, får nog betraktas som en fullständigt normal reaktion!

312 sidor
ISBN 9781446635742

Köp boken direkt från oss!

Thursday 27 June 2013

Isabel Cooper-Oakley - The Comte de St Germain

The Count of St. Germain - The Most mysterious man in history! Who was he? Where did he come from? Where did he go? What did he do? What made him so famous? What was the big mystery? When was his birthday, and where? Did he really die?

Read more about him here and here.

172 pages
ISBN 9781409237303

Buy it directly from us!

Wednesday 26 June 2013

H Stanley Redgrove - Alchemy, Ancient and Modern

Being a brief account of the alchemistic doctrines, and their relations, to mysticism on the one hand, and to recent discoveries in the physical science on the other hand; together with some particulars regarding the lives and teachings of the most noted alchemists. The meaning of alchemy; The theory of physical alchemy; The alchemists before and after Paracelsus; The outcome of alchemy; The age of modern chemistry; Modern alchemy. H Stanley Redgrove, best known for his writings on alchemy. Early in his scientific career he was associated with Professor John Ferguson and others in forming the Alchemical Society and was appointed editor of its journal; that Society was one of the many killed by the last war. Redgrove’s book on “Alchemy: Ancient and Modern,” first published in 1912, is an excellent survey, which brings out clearly the connection between the old alchemical doctrines and the conceptions of modern chemistry.

136 pages
ISBN 9781409231196

Buy it directly from us!

Thursday 20 June 2013

George MacDonald - Phantastes

Phantastes: A Faerie Romance for Men and Women is a fantasy novel written by George MacDonald, first published in London in 1858. This was the first prose work published by MacDonald. Because of its limited financial success, MacDonald saw himself forced to turn to writing realistic novels. Phantastes, however, exerted a strong influence on fantasy authors of later generations: for example, C. S. Lewis in his book Surprised by Joy claimed that his imagination had been "baptized" by reading it. The story centers on the character Anodos ("pathless" or "ascent" in Greek) and takes its inspiration from German Romanticism, particularly Novalis. The story concerns a young man who is pulled into a dreamlike world and there hunts for his ideal of female beauty, embodied by the "Marble Lady". Anodos lives through many adventures and temptations while in the other world, until he is finally ready to give up his ideals.

Pages 184
ISBN 9781409263661

Buy it directly from us!

Wednesday 19 June 2013

The Anglo-Saxon Chronicle

The Anglo-Saxon Chronicle, one of the most important documents that has come down to us from the middle ages. It was originally compiled on the orders of King Alfred the Great in approximately A.D. 890, and subsequently maintained and added to by generations of anonymous scribes until the middle of the 12th Century. The original language was Anglo-Saxon (Old English), but later entries were probably made in an early form of Middle English. This document is the ultimate timeline of British history from its beginnings up to the end of the reign of King Stephen in 1154. The Chronicle certainly does not present us with a complete history of those times and is probably not 100% accurate, either, but that doesn't diminish its enormous value in helping us to arrive at a clearer picture of what actually happened in Britain over a thousand years ago.

248 pages
ISBN 9781409222194

Buy it directly from us!

Tuesday 18 June 2013

red Lars Ulwencreutz - Sions Vises protokoll & Illuminaterna

Få dokument har haft så stort inflytande på 1900-talet ändå är det inte många idag som har läst det. Det har avfärdats som ett falsarium sedan andra världskriget. Men stämmer det verkligen? Det finns även skrämmande likheter med Illuminaternas framtidsvisioner, varför ett extra avsnitt har lagts till om dem. Nu finns Sions Vises protokoll i nytryck på svenska igen för första gången sedan 1934.

Med anledning av skriverierna i pressen om denna bok, postas här hela förordet till boken där det tydligt famgår varför den var viktig att publicera:


Utgivarens förord
Få dokument har haft lika stort inflytande på vår historia som ”Sions vises protokoll”, och väldigt få har läst själva dokumentet. Ändå hänvisas det till dokumentet i så gott som samtliga historieböcker som berör 1900-talets historia. Detta eftersom dokumentet påstår sig visa på en enorm sionistisk konspiration att ta över världen, och som sådant sporrade det till kraftiga antisemitiska rörelser i Europa och som sedan kulminerade under andra världskriget.
Redan från början när dokumentet dök upp, hävdade många att det rörde sig om ett falsarium som var tänkt i propagandasyfte. Efter kriget blev detta den etablerade och aldrig ifrågasatta sanningen. Men rör det sig verkligen om ett falsarium? Det finns olika uppfattningar om det idag.
Själv skrev jag en artikel om Illuminati-orden för några år sedan, och när man läser protokollet så slås man av likheterna däremellan. Därför återfinns även min artikel ”Den stora världskonspirationen” i slutet av denna bok.
I Wikipedia finner man den etablerade versionen av ”Sions vises protokoll”, och denna finns återgiven här. Så även Ahmed Ramis (Radio Islam) redogörelse för forskningen runt protokollets äkthet eller inte.
Det kan anses vara tämligen kontroversiellt att publicera ”Sions vises protokoll” igen, för första gången på svenska sedan 1934. Men eftersom dokumentet är av historiskt vikt, och det refereras till det i alla historieböcker, är det viktigt att det finns tillgängligt att studera vare sig det rör sig om ett falsarium eller inte.

132 sidor
ISBN 9781409218791

Köp den direkt via oss!

Monday 17 June 2013

red Lars Ulwencreutz - Historievevisionism - Vad är det? Ett fult ord eller något nödvändigt?

Vår historia revideras ständigt. Nya fakta och rön tillkommer och historieböckerna får skrivas om. Det är något som är nödvändigt för ökad förståelse för vår historia. Men när det gäller forskning kring "förintelsen" under andra världskriget, är det fult och till och med förbjudet i många länder. Vad är det dessa historierevisionister hävdar eller påstår, som gör att man till och med skriver speciallagar för att tysta dem? I denna bok försöker vi dels reda ut begreppen lite och dels låter vi fyra kända, eller ökända, revisionister själva förklara vad de anser.

Med anleding av skriverierna i pressen om denna bok, postas här hela förordet till boken där det tydligt framgår varför den var viktig att publicera:

Förläggarens förord
1988 kom boken ”Om detta må ni berätta”, av Stephane Bruchfeld och Paul Levine, ut. Den handlade om förintelsen under andra världskriget och gavs ut på bekostnad av svenska regeringen och spreds sedan i landets skolor.
Av orsaker jag inte kunde precisera, gav det mig olustkänslor att just regeringen stod bakom detta. Det är trots allt ett välkänt faktum att lögner måste få stöd medan sanningar står av sig självt. Detta väckte min nyfikenhet.
Min inställning har alltid varit – att där alla tänker lika, så tänker inte många alls. Samtidigt så skrevs det då och då om några konstiga figurer i tidningarna, som nedlåtande kallades ”revisionister”. Jag hade inte ägnat dem någon tanke tidigare men nu kom de upp ur minnesbankarna.
Historierevision är något nödvändigt och förekommer i alla möjliga sammanhang. Nya fakta framkommer, händelser omvärderas, forskningen ger fler detaljer, osv, och vår historia skrivs om. Detta händer ständigt. Men när det gäller behandlingen av koncentrations-lägerfångar under andra världskriget, är det inte bara fult utan dessutom direkt felaktigt att ifrågasätta den etablerade versionen. I flera av Europas länder är det till och med direkt olagligt och ger flera års fängelse. Man får skriva om det men bara om man följer den etablerade uppfattningen av vad som hände. Den får under inga omständigheter ifrågasättas.
Men nu är det ju en gång så att det alltid är segrarna som skriver historia. ”Förlorarna” får sällan komma till tals. Då kan man fråga sig om det verkligen är den absoluta sanningen som kommer fram. Precis som i en rättegång är det av största vikt att man får höra båda sidornas versioner för att sedan kunna göra sig en bild av vad som verkligen hände.
Att det finns ”historiska sanningar” som inte får ifrågasättas stör mig oerhört. ALLT måste kunna ifrågasättas. Så i tryckfrihetens, yttrandefrihetens och framförallt sanningens namn ger jag ut denna bok som kortfattat påpekar en hel del brister, logiska kullerbyttor, felaktigheter och direkta lögner i den etablerade versionen av vad som verkligen hände. 
Själv tar jag inte ställning här. Jag vill bara att läsaren ska få en mer nyanserad bild av historien, bli nyfiken, ställa egna frågor, komma till egna slutsatser, kort sagt – tänka självständigt istället för att blint tro på allt man läser. Inklusive vad som står i denna bok.

Boken börjar med utdrag ur Wkipedia som förklarar vad revisionism innebär och hur det ofta används, samt författarportträtt på tre av textförfattarna i denna bok. Wikipedia är dock en öppen encyklopedi vilket innebär att det är användarna själva som skapar innehållet och därför kan materialet skifta i objektivitet och istället vara vinklat åt ena eller andra hållet beroende på vem som skrivit det. Utdragen som återfinns i denna bok hämtades frånWikipedia juni 2008.
När boken läses bör man också komma ihåg sionister och semiter inte är samma sak. Semiter, dvs judar, är en folkgrupp med judendom som religion. Medan sionister är en judisk politik av nationalistisk karaktär. Sionister är i regel judar men lång ifrån alla judar är sionister.
En antisemit är med andra ord någon som är emot det judiska folket, medan en antisionist är emot Israelisk politik.
I svensk press används dock dessa begrepp som om de hade samma betydelse, vilket gör att alla som kritiserar staten Israels politik är att betrakta som antisemiter vilket med andra ord är helt fel.
Upprepningar i texten lär förekomma. Detta eftersom fyra skilda författare fått ge sin syn på revisionismen och varför de anser den nödvändig.


242 sidor
ISBN 9781409215547

Köp den direkt via oss!

Friday 7 June 2013

Beowulf

Beowulf handlar om den götiske hjälten med samma namn, som räddar Danmark undan monstret Grendel. Originalet är skrivet på forn-engelska någon gång på 700-talet och har verklighetsbakgrund. Har blivit något av Englands nationalepos trots att hjälten är svensk och historien utspelar sig i Danmark. Översättningen till svenska är gjord av R.M. Wickberg och denna utgåva baserar sig på 1914 års utgåva.


168 sidor
ISBN 9781409234081

Köp den direkt från oss!

Den Svenska Krönikan

Den Svenska Krönikan, även kallad Prosaiska Krönikan, var det första försöket att skriva en svensk rikshistoria på prosa och detta skedde under 1400-talet. Den Svenska Krönikan finns även i rim-version och kalls då Lilla Rimkrönikan. I den nu föreliggande volymen återfinns även, den för vår tidigaste historia så viktiga, Ynglingasagan. Både i original samt översatt till modern svenska. Den i sin tur baseras på Ynglingatal som även den återfinns här, i original.

148 sidor
ISBN 9781409234203

Köp den direkt från oss!

Monday 3 June 2013

Jerome K Jerome - Lättsamma funderingar

Jerome K. Jerome, mest känd för sin succéroman "Tre män i en båt", gav även ut tre böcker om "Lättingen" mellan 1886 och 1905. Dessa tre böcker innehöll funderingar och kåserier om så skilda ämnen som "Bör gifta män få spela golf?", "Om kvinnors skötsel och underhåll" och "Om vädret". Allt skrivet med samma underfundiga och lite torra humor som vi kommit att uppfatta som så typiskt brittisk. Ingen av de tre böckerna hette "Lättsamma funderingar" men det gör nu denna samlingsvolym som innehåller "En lättings lättsamma tankar" från 1886, "En lätting på andra tankar" från 1899, samt "Lättsamma tankar av år 1905" från 1905. Kanske inte en bok man sträckläser, men väl tar fram en mulen och trist eftermiddag och låter sig roas av något väl valt ämne. Boken, som av många anses vara bland det roligaste som har skrivits, lämpar sig extremt väl för högläsning!

616 sidor
ISBN 9781409205838

Köp den direkt från tryckeriet!

Tuesday 7 May 2013

Arthur Conan Doyle - Professor Challenger II

Sir Arthur Conan Doyle wrote five stories about the aggressive professor Challenger and his adventures. The Most famous are “The Lost World”. Now we present all the five stories in two volumes.

256 pages
ISBN 9781409236795

Buy it directly from our printer

Arthur Conan Doyle - Professor Challenger I

Sir Arthur Conan Doyle wrote five stories about the aggressive professor Challenger and his adventures. The Most famous are “The Lost World”. Now we present all the five stories in two volumes.

268 pages
ISBN 9781409236788

Buy it directly from our printer


Monday 25 March 2013

Lars Ulwencreutz - Bortom alla speglar och andra sällsamma berättelser
Äntligen en omredigerad nyutgåva!

"Kan Du vara 100% säker på vad Din spegelbild gör när Du inte håller ögonen på den? Går tiden alltid åt samma håll eller ens i samma hastighet? Finns det mer där ute än vad vi är medvetna om? Och finns det verkligen saker som är omöjliga? Vad händer om man råkar mörda sin farfar, innan ens far är född? Kan man ändra det förflutna? Och vilka möjligheter gömmer sig i något så vardagligt som våra speglar? Kan man skicka brev till någon i framtiden, och få svar? Kan tankar ta form? Kittla fantasin med 24 sällsamma och tankeväckande berättelser! Författaren Lars Ulwencreutz debuterar nu som skönlitterär författare med denna novellsamling. Flertalet noveller har tidigare vunnit diverse novelltävlingar och titelnovellen sändes som radioteater under 2007 men nu publiceras de för första gången i tryckt form. Berättelserna är svåra att genre-bestämma, men hamnar inom vad som brukar kallas "fantastisk litteratur", dvs i gränslandet mellan skräck, fantasy och science fiction."


180 sidor
ISBN 9781847999207

Köp den direkt från tryckeriet.

Sunday 10 March 2013

Algernon Blackwood - The Damned

Algernon Blackwood - famous writer of fantasy, ghost and horror stories. This is a fine collection with twenty of his best short stories.
320 pages
ISBN 9781409237310

Mary Macleod - Stories from the Faerie Queene

Spenser's The Faerie Queene is one of the masterpieces of English poetry, and certainly part of the literary pedigree that culminated in Tolkien. However, the original text is very difficult to follow for modern readers because of the archaic language and spelling. To the rescue comes Mary Macleod. Her late Victorian retelling in straightforward modern English allows one to plow through Spenser's intricate and allegorical plot. If you are planning to read the Faerie Queene, or want to understand the narrative but don't have the time or patience to tangle with an epic poem in early modern English, you've come to the right place.
264 pages
ISBN 9781409239758

Charles & Mary Lamb - Tales from Shakespeare

THE TEMPEST, A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM, THE WINTER'S TALE, MUCH ADO ABOUT NOTHING, AS YOU LIKE IT, THE TWO GENTLEMEN OF VERONA, THE MERCHANT OF VENICE, CYMBELINE, KING LEAR, MACBETH, ALL'S WELL THAT ENDS WELL, THE TAMING OF THE SHREW, THE COMEDY OF ERRORS, MEASURE FOR MEASURE, TWELFTH NIGHT; OR, WHAT YOU WILL, TIMON OF ATHENS, ROMEO AND JULIET, HAMLET, OTHELLO, PERICLES - PRINCE OF TYRE
236 pages
ISBN 9781409239765

M I Ebbutt - Hero-Myths & Legends of the British Race

Beowulf, The Dream of Maxen Wledig, The Story of Constantine and Elene, The Compassion of Constantine, Havelok the Dane, Howard the Halt, Roland - the Hero of Early France, The Countess Cathleen, Cuchulain - the Champion of Ireland, The Tale of Gamelyn, William of Cloudeslee, Black Colin of Loch Awe, The Marriage of Sir Gawayne, King Horn, Robin Hood, Hereward the Wake.
328 pages
ISBN 9781409239772

Algernon Blackwood - A Prisoner in Fairyland

In the train, even before St. John's was passed, a touch of inevitable reaction had set in, and Rogers asked himself why he was going. For a sentimental journey was hardly in his line, it seemed. But no satisfactory answer was forthcoming -- none, at least, that a Board or a Shareholders' Meeting would have considered satisfactory. The old vicar spoke to him strangely. "We've not forgotten you as you've forgotten us," he said. "And the place, though empty now for years, has not forgotten you either, I'll be bound." Rogers brushed it off. Just silliness -- that was all it was. But after St. John's the conductor shouted, "Take your seats! Take your seats! The Starlight Express is off to Fairyland! Show your tickets! Show your tickets!" And then the forgotten mystery of his childhood came back to him. A PRISONER IN FAIRYLAND is a book that is fantasy and magic. It was adapted to a musical play called "The Starlight Express". If you liked "The Lord of the Rings", You will enjoy this book by Algernon Blackwood.

388 pages
ISBN 9781409240006

Buy it directly from the printer

Algernon Blackwood - John Silence, Physician Extraordinary

Algernon Blackwood (1869-1951) was an English writer of tales of the supernatural. The character of John Silence pioneered the "psychic detective" genre. This volume contains all six stories of John Silence and his investinations into the paranormal.
254 pages
ISBN 9781409239994

Lars Ulwencreutz - Pussel

"Pussel - Ett liv i 400.000 bitar som inte passar ihop"

Vad är det som gör oss till de vi är? Vad är det som får oss att göra det vi gör? Vad är det som driver oss framåt? Finns det ett facit eller ens några röda trådar? Går det att sia om framtiden om vi känner till det förflutna?
Lars Ulwencreutz reflekterar över de första 30 åren av sitt liv, ett slags memoarer i anekdotform och ser sitt liv som ett enormt pussel vars bitar inte passar ihop. Inom dessa pärmar återfinns dessa pusselbitar, återstår att se om någon blir klokare för det.

266 pages
ISBN 9781470995782

H G Wells - Collected Short Stories

Herbert George Wells (21 September 1866 – 13 August 1946), better known as H. G. Wells, was an English writer most famous today for the science fiction novels he published between 1895 and 1901: The Time Machine, The Island of Doctor Moreau, The Invisible Man, The War of the Worlds, When the Sleeper Wakes, and The First Men in the Moon. He was a prolific writer of both fiction and non-fiction, and produced works in many genres, including contemporary novels, history, and social commentary. Only his early science fiction novels are widely read today. Wells and Jules Verne are each sometimes referred to as "The Father of Science Fiction".
666 pages
ISBN 9781409235156

William Hope Hodgson - Carnacki, Supernatural Detective

Carnacki, Supernatural Detective is a collection of supernatural detective short stories by author William Hope Hodgson. It was published first during 1913 (as "Carnacki, the Ghost-Finder") by the English publisher Eveleigh Nash. A new edition, with three additional stories, was published 1947 by Mycroft & Moran, an edition of 3,050 copies. The Mycroft & Moran version is listed as No. 52 in Queen's Quorum: A History of the Detective-Crime Short Story As Revealed by the 100 Most Important Books Published in this Field Since 1845 by Ellery Queen.
This collection contains all the stories.

No 5 in Dennis Wheatley Library of the Occult.
162 pages
ISBN 9781409235118

Edmund Goldsmid - Un-Natural History, or Myths of Ancient Science

A cryptozoological classic from Ulwencreutz Media.
This book was originally privately published in 1886 in Edinburgh. In this publication, Goldsmid brought together rare treatises written in the 1600's which discussed strange and mythical creatures. These fascinating works attempted to separate fact from fiction. While we may not today reach the same conclusions, they provide us with a rare glimpse into the minds of those early scholars who were struggling to understand the world around them. The treatises were written by George Caspard Kirchmayer (On the Basilisk; On the Unicorn; On the Phoenix; On the Behemoth; the Leviathan; On the Dragon; On the Spider), Hermann Grübe (On the Sting of the Tarantula), and Isaac Schoockius (On Chameleons; On Bears licking their Offspring into perfect Shape; On Satyrs, Mermaids, Men with Tails, etc.).

112 pages
ISBN 9781409232612

Charles Gould - Mythical Monsters

Mythical Monsters by Charles Gould - a cryptozoological classic from Ulwencreutz Media.
First published in 1886. This classic discussion of mythical creatures attempts to show that there may be some basis for fact in several legendary animals. With a strong emphasis on the Oriental region, Gould notes the legends and folklore concerning dragons, sea serpents, unicorns, and the Chinese phoenix.
Paperback
336 pages. Illustrations
ISBN 9781409231851 

John Ashton - Curious Creatures in Zoology

Curious Creatures in Zoology by John Ashton - a cryptozoological classic from Ulwencreutz Media.
First published in 1890. This work covers a wide variety of curious natural history that had been reported by early writers and explorers. Fact and fancy were both commonplace. Some creatures are well-known (dragons, sea monsters) while others, like the Su, are less so.
Paperback.


212 pages, illustrated
ISBN 9781409231844

Buy it directly from the printer

H P Lovecraft - The Complete Fiction Collection Vol I - III
Three volumes containing the complete fiction collection of the great HP Lovecraft, the master of horror. The serie contains 83 fiction stories (including some rare juvenile stories), one sonnet and two essays.

Vol I - 608 pages
ISBN 9781409218838

Vol II - 580 pages
ISBN 9781409231530

Vol III - 564 pages
ISBN 9781300414278

Philip K Dick - Piper in the Woods
This is a collection of 26 short stories written by Philip K Dick, the writer behind movies like "Blade Runner" (1982), "Total Recall" (1990), "Screamers" (1995), "Minority Report" (2002), "Next" (2007) and "The Adjustment Bureau" (2011), just to mention a few. That means - High quality Sci-Fi from cover to cover in other words!
  
704 pages.
ISBN 9781300388753