Thursday, 30 July 2015

Bram Stoker - Under the Sunset and other fantasy stories

Bram Stoker is most remembered for Dracula, but he wrote a lot of other books including this lovely collection of fantasy short stories.
Far, far away, there is a beautiful Country which no human eye has ever seen in waking hours. Under the Sunset it lies, where the distant horizon bounds the day, and where the clouds, splendid with light and color, give a promise of the glory and beauty that encompass it. Sometimes it is given to us to see it in dreams. This Country is the Land Under the Sunset. This is the story of that Country, and what happened when evil came to abide there. It is a story all of us must hear.

Pages: 136
ISBN: 9781329025721

Buy it directly from us!

Tuesday, 28 July 2015

Lars Ulwencreutz - Redaktör'n fäktar vidare

Redaktör'n fäktar vidare - i kampen att belysa verkligheten för de skumögda.

Redaktör’n är tillbaka! Oikofobernas skräck! Trots mordhot och telefonterror efter den förra boken, ”Redaktör’n har ordet”, är han nu alltså tillbaka, elakare än någonsin. Redaktör'n delar ut blandade käftsmällar åt de behövande och försöker belysa verkligheten för de skumögda. Politisk korrekthet är bannlyst här, vi föredrar att tänka självständigt och kritiskt. Endast döda fiskar flyter medströms som bekant. Redaktör'n hyser varken någon önskan eller förhoppning om att få folk att tycka och tänka som honom, tvärtom vill han få folk att tänka självständigt. Hans ständiga käpphäst är "Där alla tänker lika, är det inte många som tänker alls" - en perfekt beskrivning av en skock får. I den bästa av världar, och med en objektiv rapportering i press och media, skulle inte en bok som denna behövas. Men där är vi ju tyvärr inte. Så välkommen att ta del av Redaktör'ns syn på tillvaron i det land han kallar Absurdien.

Sidor: 372
ISBN: 9781329373990

Köp den direkt från oss!

Friday, 24 July 2015

William Morris - Golden Wings and other fantasy stories

Golden Wings and Other Fantasy Stories is a collection of fantasy short stories by William Morris including the classics “Lindenborg Pool” and “The Hollow Land” among others.

Pages: 192
ISBN: 9781329025783

Buy it directly from us!

Thursday, 16 July 2015

Verner von Heidenstam - Svenskarna och deras hövdingar

Svenskarna och deras hövdingar är en bok med noveller skriven av Verner von Heidenstam 1908–1910, avsedd som läsebok i historia, på samma sätt som Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var det i geografi. Den ingick i serien Läseböcker för Sveriges barndomsskolor. Novellerna är historiskt baserade och sträcker sig från sagoåldern till Bernadotte. Här finns Ynglingaätten, Ansgars besök på Birka, Håtunaleken, Nyköpings gästabud och alla andra dramatiska ögonblick ur vår historia. Kort sagt innehåller den allt man behöver veta för att vara allmänbildad i svensk historia.

Sidor: 564
ISBN: 9781329025554

Köp den direkt från oss!
Thursday, 9 July 2015

Eleanor M Ingram - The Thing from the Lake

To get away from city life periodically, New Yorker Roger Locke purchases an abandoned farm house in rural Connecticut, and with the assistance of his cousin Phillida and her beau Ethan Vere, he sets about fixing up the place. Immediately however, an unseen mysterious woman begins giving him warnings during nocturnal visits to leave the house at once. Soon he begins hearing strange ominous sounds emanating from the tiny lake at the back of the house coupled with a permeation of sickly odors. An evil presence then begins to visit him during the witching hours of the late night, challenging him to a battle of wits from which there can be only one victor. Is his mysterious female visitor there to help and encourage him to flee from the house, or is she working in tandem with The Thing From the Lake? A gripping, occasionally frightening tale, Ms. Eleanor M Ingram wastes no time in grabbing the reader into the story and manages to weave a tale that will leave the reader guessing at every turn of events.

Pages: 204
ISBN: 9781329025707

Buy it directly from us!

Friday, 3 July 2015

Carolyn Wells - The Man Who Fell Through the Earth

The Man Who Fell Through the Earth by Carolyn Wells. A lawyer is leaving his office on the top floor of an office building. He sees the shadows of two men fighting through the clouded glass of an office door followed by a shot from the office across the hall. He goes to investigate. He finds no sign of either victim or assailant despite the fact that no one could have passed him in the hallway without being seen. A murder has been committed, that of the banker. Who is the murderer? A business associate, the banker’s beautiful ward, or a mysterious woman who had been in the office earlier? And what part, if any, was played by the amnesia victim pulled from the river; a man who insists that his earliest memory is of falling through a hole in the earth?

Pages: 240
ISBN: 9781329025387

Buy it directly from us!